Organisatie, Cultuur & Gedrag

Médoc MC gaat uit van het zelfcorrigerend vermogen van organisaties. In veranderingsprocessen zijn het bovenal de mensen zelf die een verandering tot een succes brengen. Een verandering kan door omstandigheden van buitenaf opgelegd zijn, maar duurzame en bestendige resultaten zijn afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van de eigen mensen. 

Het nemen van verantwoordelijkheid voor de verandering en daarmee voor de eigen organisatie vereist een volwassen werkhouding. Als die ontbreekt dient daar eerst aan gewerkt te worden. Organisatieverandering verloopt niet vanzelf succesvol. Een projectmatige aanpak, heldere kaders en een goede procesregie zijn vereist.

De werkwijze van Médoc MC in trajecten van cultuurverandering is om zoveel mogelijk de mensen van binnen de organisatie zelf een rol en taak te geven bij zowel de opzet als de implementatie. De beoogde verandering van werkwijze en -stijl neemt zodoende al vanaf het begin van het traject een aanvang. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor de te maken essentiële keuzes bij de leiding. In veel trajecten neemt Médoc MC de rol van procesregisseur op zich.

Veel eigen inbreng en het nemen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering zijn als een hefboom voor intern commitment en daarmee ook mede bepalend voor het uiteindelijke succes. 

Om de bestaande en gewenste situatie in kaart te brengen kunnen instrumenten en methodieken ingezet worden. Médoc MC hecht eraan instrumenten ook instrumenteel te zien, d.w.z. als ondersteuning en niet als doel in zich. 

Contact